Usuwanie profilu z Teams zainstalowanego

Usuwanie profilu z Teams zainstalowanego.

Uruchamiamy ustawienia w windows 10 i wybieramy KONTA

Wybieramy z menu: Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki

Klikamy na konto – pojawi się – ROZŁĄCZ – klikamy

To wszystko – konto zostało usunięte z naszego komputera