Dołączanie do zespołu

Logujemy się na stronie www.edu.erzeszow.pl

po zalogowaniu widzimy:

Wybieramy TEAMS:

Pokaże się następujący widok: – klikamy Dołącz do zespołu

Następnie pokazuje się okno:

WPISUJEMY KOD PODANY PRZEZ NAUCZYCIELA I AUTOMATYCZNIE JESTEŚMY PRZYPISANI DO ODPOWIEDNIEJ – Grupy – ZESPOŁU

POWODZENIA