Klasa VIII

4.4 Fraktale w smartfonie – rysowanie

Temat: Fraktale w smartfonie – rysowanie

  • rysowanie fraktali takich jak płatek Kocha i trójkąt Sierpińskiego

PŁATEK KOCHA

Najstarszym fraktalem jest krzywa Kocha opisana przez szwedzkiego matematyka Helgego von Kocha.

Trzy krzywe, odpowiednio połączone, tworzą tzw. płatek Kocha, który przypomina płatek śniegu.

Zadanie 1.

Wykonaj płatek Kocha 1, 2, i 3go stopnia.

Płatki Kocha stopnia 1, 2 i 3

 

TRÓJKĄT SIERPIŃSKIEGO

Kolejny fraktal opisał polski matematyk Wacław Sierpiński (1882–1969). Trójkąt Sierpińskiego powstał jako konstrukcja pomocnicza do wyprowadzenia twierdzenia o krzywej, która rozgałęzia się w każdym miejscu.

Zadanie 2.

Wykonaj trójkąt Sierpińskiego 1, 2, i 3go stopnia.

Trójkąty Sierpińskiego stopnia 2, 3 i 6

PODPOWIEDZI 🙂