Klasa VI

Znajdź szóstkę!

Temat: Znajdź szóstkę!

  • realizowanie w Scratchu algorytmu poszukiwania elementu w nieuporządkowanym zbiorze,
  • poszukiwanie elementu, którego brak w zbiorze – porównania.

RZUTY KOSTKĄ

 

W grupie Zmienne tworzymy listę liczby oraz zmienną nr.

Lista liczby

 

 

POSZUKIWANIE SZÓSTKI