Klasa VIII

2.2 Fantazyjne posadzki

Temat: Fantazyjne posadzki

  • definiowanie funkcji,
  • korzystanie z funkcji pomocniczych,
  • tworzenie powtarzających się wzorów.

Definiowanie funkcji bez parametru

Definiowanie funkcji rozpoczynamy się słowem def a następnie podajemy nazwę funkcji., a za nią wpisuje się pusty nawias i dwukropek (po naciśnięciu enter w następnym wierszu powstaje wcięcie, co jest kluczowe do poprawnego zapisu funkcji). Kolejne wiersze definicji zawierają polecenia do wykonania. Aby wywołać funkcję , wystarczy podać jej nazwę wraz z pustym nawiasem.

 

Ćwiczenie:

Definiujemy funkcję kwadrat() odpowiadającą za rysowanie kwadratu o boku 100.

Definicja i wywołanie funkcji oraz efekt

 

Ćwiczenie:

Definiujemy funkcję tr() i zamalowujemy na zielono trójkąt równoboczny o boku 100.

Definicja i wywołanie funkcji oraz efekt

 

Ćwiczenie:

Wykonaj i wywołaj funkcję wiatrak()

Definicja i wywołanie funkcji oraz efekt

 

Definiowanie funkcji z parametrem

Definiujemy funkcję kwadrat(bok) – rysowanie kwadratu o podanym boku

Ćwiczenie

Narysuj zielony kwadrat z wypełnieniem żółtym – wykorzystaj funkcję z parametrem.

ROZWIĄZANIE ZOBACZ TUTAJ

 

Ćwiczenie:

Zdefiniuj funkcję poziom z parametrem ile odpowiadającą za narysowanie podanej liczby kwadratów o boku 40, ustawionych jeden za drugim w poziomie. Wykorzystaj funkcję kwadrat(bok) rysowania jednego kwadratu.

Poziom 5
ROZWIĄZANIE ZOBACZ TUTAJ

 

POSADZKI

Wykonaj następującą figurę:

ROZWIĄZANIE ZOBACZ TUTAJ

 

WYKONAJ NASTĘPUJĄCE ĆWICZENIE

ZADANIE DOMOWE: