Klasa VIII

2.1 Rysuj z żółwiem

Temat: Rysuj z żółwiem

 1. Pisanie prostych poleceń w Python.
 2. Rysowanie z wykorzystaniem modułu turtle.
 3. Korzystanie z pętli for do iteracji.

Instalacja programu: Edytor – MU

lub edytor online:

https://replit.com/

Tworzymy konto.

Dodajemy ćwiczenia:

 

Alternatywa

 

 

Teraz możemy przystąpić do pisania swojego pierwszego programu w Pythonie.

Piszemy następujący wiersz programu: print (“Witaj wielki świecie”). Polecenie print wyświetla na ekranie tekst zapisany jako jego parametr (zawarty w cudzysłowie lub apostrofach).

 

RYSOWANIE W PYTHONIE

W Scratch do rysowania potrzebowaliśmy pióro, w Pythonie – moduł turtle, który trzeba importować za pomocą polecenia: from turtle import *

 

Polecenia grafiki żółwia

Ćwiczenie 1:

Niech żółw zrobi do przodu 100 kroków, potem skręci w prawo o 90 stopni i znów zrobi 100 kroków.

Nie zapomnij zaimportować polecenia: from turtle import *

 

Efekt:

 

ITERACJA CZYLI POWTARZANIE

Do kilkukrotnego powtórzenia tej samej instrukcji należy wykorzystać pętlę for.

Aby sprawdzić działanie pętli for dla różnych parametrów funkcji range oraz różnych nazw zmiennych. Zwyczajowo stosuje się literę i, ale można też nadawać zmiennej inne nazwy.

 

Ćwiczenie 2.

for i in range(4):
 print ("Witaj wielki świecie") 

for i in range(4): 
 print (i)

 

Funkcja range generuje indeksy dla pętli for. Najczęściej ma jeden parametr, ale może mieć dwa lub trzy. Na przykład:

 • range(2) → 0, 1
 • range(5) → 0, 1, 2, 3, 4
 • range(1, 4) → 1, 2, 3
 • range(2, 5) → 2, 3, 4
 • range(0, 10, 2) → 0, 2, 4, 6, 8
 • range(1, 10, 2) → 1, 3, 5, 7, 9

 

 

Ćwiczenie 3:

Narysuj kwadrat wykorzystując pętlę for

Nie zapomnij o: from turtle import *

 

RYSOWANIE KOLORAMI

Kolorowe rysowanie wymaga zmiany koloru pisaka i zamalowania figury. Wykorzystuje się do tego polecenia:

 

Nazwy kolorów podajemy w języku angielskim:

Ćwiczenie 4:

Narysuj kwadrat w kolorze zielonym:

Do poprzedniego skryptu dodajemy polecenie: pencolor (“green”)

 

Dodajemy teraz do skryptu trzy polecenia – ustawienia koloru zamalowania oraz początku i końca zamalowania.

Dwa pierwsze polecenia powinny się znaleźć przed pętlą, ostatnie polecenie trzeba umieścić po zakończeniu pętli, koniecznie bez wcięcia

 

Ćwiczenie 5:

Rysujemy trójkąt równoboczny. A jaki będzie kąt??

 

Ćwiczenie 6.

Rysujemy domek.

Dokończ i pokoloruj 🙂

[su_accordion][su_spoiler title=”Rozwiązanie zadania” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]

from turtle import *

#podstawa domu
for i in range(4):
 fd(100); rt(90)

# dach domu
for i in range(3):
 fd(100); lt(120)

# okno domu
pu(); fd(30); rt(90); fd(30); pd() 

for i in range(4):
 fd(40); lt(90)

[/su_spoiler] [/su_accordion]

 

ZADANIE DOMOWE:

[su_accordion][su_spoiler title=”ZOBACZ TUTAJ” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]

KSIĄŻKA STRONA 57, zadanie 1 i 2

[/su_spoiler] [/su_accordion]