ARDUINO

Efekt 4 led

Jeden z efektów zapalania się diod led. Układ oraz program bardzo prosty.

int czas = 1000;

void setup()
{
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
 pinMode(5, OUTPUT);
}

void loop()
{
 digitalWrite(2, HIGH);
 digitalWrite(3, LOW);
 digitalWrite(4, LOW);
 digitalWrite(5, LOW);
 delay(czas);
 // 2 led
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, HIGH);
 digitalWrite(4, LOW);
 digitalWrite(5, LOW);
 delay(czas);
 // 3 led
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, LOW);
 digitalWrite(4, HIGH);
 digitalWrite(5, LOW);
 delay(czas);
 // 4 led
 digitalWrite(2, LOW);
 digitalWrite(3, LOW);
 digitalWrite(4, LOW);
 digitalWrite(5, HIGH);
 delay(czas);
}