Klasa V

Szkoła w sieci

Temat: Szkoła w sieci

  1. działanie sieci komputerowej,
  2. korzystanie z usług sieciowych przeznaczonych do edukacji.

O SIECIACH KOMPUTEROWYCH

Aby użytkownicy komputerów mogli się porozumiewać, np. przesyłać sobie wiadomości czy wymieniać się danymi, ich urządzenia również muszą być podłączone do sieci – przewodowej lub bezprzewodowej. Poprawną komunikację w sieci zapewniają serwery i rutery.

Można wyróżnić dwa rodzaje sieci komputerowych: lokalne, działające w ramach budynku, lub rozległe, działające na dużym obszarze. Przykładem sieci lokalnej jest szkolna sieć komputerowa, która obejmuje czytelnię i pracownię komputerową w sali nr 8. Sieci lokalne mogą się łączyć z sieciami rozległymi. Najbardziej znaną siecią rozległą jest internet – tworzą go miliony komputerów działających w sieciach lokalnych.

Czym jest serwer a czym router?

Serwer to program lub komputer, który świadczy pewne usługi na rzecz klientów, czyli innych programów lub komputerów, np. udostępnia strony internetowe lub inne zasoby, zarządza pracą drukarek, zarządza uprawnieniami użytkowników, utrzymuje bazy danych.

Ruter (także: router) to urządzenie, które dzieli sygnał internetowy na kilka urządzeń i w ten sposób tworzy sieć lokalną – „kieruje ruchem” przesyłanych pakietów danych.

 

ZADANIE

Wykonaj animowany schemat sieci komputerowej w twojej szkole. Użyj do tego programu PowerPoint z pakietu Microsoft Office.