Klasa VIII

1.4 Strona interaktywna?

Temat: Strona interaktywna?

 1. dynamiczny HTML (DHTML),
 2. tworzenie elementów interaktywnych,
 3. budowanie galerii zdjęć z wykorzystaniem elementów interaktywnych.

INTERAKTYWNE ELEMENTY – CSS
Kaskadowe arkusze stylów dają twórcom dokumentów HTML wiele możliwości wpływania na wygląd tekstu. W celu uzyskania interakcji najczęściej stosuje się pseudoklasę :hover, która powoduje zmianę wskazanych w kodzie parametrów elementu po najechaniu na ten element kursorem myszy.

Struktura

<!doctype html>
<html>
   <head>
     <meta charset="UTF-8" />
     <link rel="stylesheet" href="mojstyl.css" type="text/css">
     <title>Tytuł strony...</title> 
   </head> 
   <body> 
     Główna treść dokumentu 
   </body> 
</html>

 

Zapis w sekcji body dokumentu:

<p>
 Podkomorzy zgadując, na co się zanosi,
<br>
 Zadzwonił w tabakierę złotą, o głos prosi.
</p>

Zapis w deklaracji stylu:

p {
 font-size: 16px;
 color: black;
 }
p:hover {
 background-color: black;
 color: white;
 }

Podświetlenie przycisku (zmiana kolorów przycisku i tekstu).

Zapis w sekcji body dokumentu:

<div class="przycisk"> A l a&nbsp;&nbsp;D u ż a </div>
<div class="przycisk"> O l a&nbsp;&nbsp;M a ł a </div>
<div class="przycisk"> J a n&nbsp;&nbsp;Ś r e d n i </div>

Zapis w deklaracji stylu

div.przycisk {
 background-color: #C6C3C4;
 color: black;
 width: 220px;
 height: 34px;
 padding: 6px;
 font-size: 34px;
 margin: 3px;
 text-align: center;
}
div.przycisk:hover {
 background-color: #918C8C;
 color: red;
 cursor: pointer;
}

Zmiana grafiki w tle.

Zapis w sekcji body dokumentu:

<div class="fotka">
 </div>

Zapis w deklaracji stylu:

div.fotka {
 background-image: url('kot1.jpg');
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center;
 width: 150px;
 height: 200px;
 display: block;
 border: 1px solid black;
 position: absolute
 top: 0;
 left: 0;
}
div.fotka:hover {
 cursor: pointer;
 border: 1px solid black;
 background: url('kot2.jpg');
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: center;
}

Zmiana przezroczystości obrazu i wyświetlenie etykietki z opisem.

Zapis w sekcji body dokumentu:

<img class="foto2" src="plywak.jpg" title="opacity: 0.50;">

Zapis w deklaracji stylu

img.foto2:hover {
 opacity: 0.50;
}