Klasa VII

Duszek w labiryncie

Temat: Duszek w labiryncie

  1. wykorzystywanie zdobytej do tej pory umiejętności do tworzenia gier,
  2. wybieranie optymalnych poleceń spośród dostępnych.

PRZYGOTOWANIE SCENY

Duszek powinien poruszać się po labiryncie, który można przejść od startu do mety.

Plik labiryntu można pobrać tutaj…

Logujemy się do scratch i wstawiamy plik tła – wybierz opcję Wybierz tło → Wczytaj tło.

 

STEROWANIE DUSZKIEM

Teraz możemy się zająć oprogramowaniem duszka.

  • Dopasujemy wielkość wybranego duszka do rozmiaru kratki – w polu Rozmiar wpisz odpowiednią wartość (kotek około 39).
  • Układamy skrypt zielonej flagi, w którym ustalimy warunki początkowe duszka – wstawiamy bloki odpowiedzialne za ustawienie początkowe duszka.

 

  • Teraz zaprogramujemy sterowanie duszkiem za pomocą klawiszy ze strzałkami – np. po naciśnięciu klawisza ze strzałką skierowaną w prawo duszek powinien pójść w stronę prawego brzegu ekranu, a po naciśnięciu klawisza ze strzałką skierowaną do góry – w górę itd.

Przykład ruchu duszka w prawo

Ustalanie kierunku duszka

Duszek powinien chodzić po żółtych polach. Szare pola to ściana labiryntu.

Układamy następujący skrypt poruszania duszka.

Zauważmy, że w pętli zawsze wykonuje odpowiednie polecenie – duszek cofa się na poprzednie pole (-40).

Układamy skrypt na zakończenie. Jeżeli duszek dojedzie na koniec do mety do pola zielonego możemy wykonać następujący skrypt:

 

ZADANIE DOMOWE

Do projektu zrealizowanego podczas lekcji wprowadź zliczanie błędnych ruchów duszka