Klasa VII

Wspólne dokumenty

Temat: Wspólne dokumenty

  1. tworzenie wspólnych dokumentów z użyciem Dokumentów Google i Dysku Google (Microsoft),
  2. zasady obowiązujące w internecie.

Tematy:

Temat 1. Zasady netykiety

Temat 2. Kompetencje informatyczne niezbędne do wykonywania różnych zawodów

Temat 3. Licencje na oprogramowanie i zasoby w sieci

Temat 4. Słowniczek sieciowy