Klasa VI

Obrazy z ekranu

Temat: Obrazy z ekranu

  • Wykonanie zrzutu całego ekranu lub przechwyt jego fragmentu.
  • Wykorzystywanie Narzędzia Wycinanie.
  • Umieszczanie przechwyconego obszaru w dokumencie tekstowym.

Wykonywanie zrzutu ekranu:

Zrzut całego ekranu można również wykonać dzięki naciśnięciu klawisza Print Screen (PrtScn) na klawiaturze. Zrzut aktywnego okna jest możliwy przy zastosowaniu kombinacji klawiszy Alt+Print Screen. Przechwycony obraz ekranu zostanie automatycznie skopiowany do schowka.

 

Narzędzie Wycinanie (windows 10)

Uruchomienie zapisu zrzutu ekranu:

win+shift+s