Klasa IV

Co nowego w szkole?

Temat: Co nowego w szkole?

  1. Przygotowanie listy z wykorzystaniem tabulatora.
  2. Rozbudowywanie tabeli.
  3. Zapisywanie tekstu w indeksie górnym.
  4. Poprawne edytowanie tekstu.

LISTA PRZEDMIOTÓW

Lista to spis sporządzony według pewnej zasady. Zamieszczona poniżej lista przedmiotów i nauczycieli przypomina pozbawioną krawędzi tabelę, złożoną z dwóch kolumn i trzynastu wierszy. Do jej przygotowania wykorzystasz tabulatory – specjalne znaki, które umożliwiają przejście do pisania w następnej kolumnie.

PLAN LEKCJI

Tygodniowy rozkład zajęć najlepiej przygotować w formie prostej tabeli.

Są dwie możliwości – orientacja pozioma lub pionowa.

Dwie orientacje strony

 

Wybór orientacji strony:

Wstawianie tabeli:

Czas trwania lekcji można przedstawić na różne sposoby, np. 8.00 – 8.45 lub 800 – 845 z indeksem górnym.

W edytorze zaznaczamy minuty i wybieramy:

ZASADY EDYCJI TEKSTU

  • Wyrazy oddziela się pojedynczym odstępem. Używa się do tego klawisza Spacja.

  • Znaki interpunkcyjne, takie jak: kropka, przecinek, dwukropek, wielokropek, średnik, znak zapytania czy wykrzyknik, wstawia się tuż za wyrazem (bez odstępu).

  • Przed nawiasem otwierającym wstawia się odstęp, ale po nim już nie. Przed nawiasem zamykającym nie wstawia się odstępu, natomiast za nim – tak. To samo dotyczy cudzysłowów – cudzysłów należy „przykleić” do pierwszego i ostatniego wyrazu objętego nim wyrażenia.

  • Akapit to fragment tekstu stanowiący pewną treściową całość, rozpoczynający się od nowego wiersza. Wyróżnia się go np. jednowierszowym odstępem tworzonym za pomocą klawisza Enter lub wcięciem (odsunięciem pierwszego wiersza od lewego marginesu) wykonanym za pomocą tabulatora lub odpowiedniego ustawienia wcięć w oknie Akapit.