Klasa VII

Czy masz 1101 lat?

Temat: Czy masz 1101 lat?

  • Zapis informacji w postaci cyfrowej.
  • Zapis i zamiana liczby w trzech systemach pozycyjnych.
  • Oznaczenia pojęć bit i bajt.

W systemie dwójkowym występują tylko dwie cyfry – 0 i 1. Dla wykonującego obliczenia procesora reprezentują one dwa stany: nieprzewodzenia i przewodzenia prądu. Stanowią one elementarną porcję informacji, którą nazywa się bitem. Ośmiobitową liczbę – np. 11111111 – określa się mianem bajta.

 

ZAPIS DWÓJKOWY

11012 – zapis w systemie dziesiętnym

Co oznacza dwójka w indeksie dolnym?

Liczby zapisywane w systemie niedziesiętnym zwyczajowo oznacza się indeksem dolnym zapisanym w systemie dziesiętnym i wyrażającym podstawę danego systemu.

 

ZAPIS SZESNASTKOWY

W Kalkulatorze systemowym oprócz opcji DEC i BIN są jeszcze opcje HEX i OCT. Skrót HEX pochodzi od słowa hexadecimal (czytaj: heksadesymyl), czyli szesnastkowy. System ten ma 16 znaków i podstawę równą 16. Stosowany jest m.in. w programowaniu.

Kolory w trybie szesnastkowym

LITERY

a pomocą standardu UNICODE (czytaj: junikołd). Opiera się on na standardzie ASCII (czytaj: aski), w którym każdemu znakowi przypisany jest numer kodowy w systemie dziesiętnym, np. litera A ma numer 65, litera a – 97. Ponieważ stworzony wiele lat temu amerykański system obsługiwał tylko 127 znaków, szybko okazał się niewystarczający – są przecież kraje mające specyficzne litery typu å, ą, ç, ž. Powstały wówczas nowe standardy, które miały po 256 znaków, z czego pierwsze 127 było identyczne ze starym ASCII. Ostatecznie opracowano UNICODE, system obejmujący symbole używane w niemal wszystkich językach świata, obsługiwany przez współczesne systemy i umożliwiający zakodowanie 137 994 znaków. Numery kodowe przyjęte w ASCII nie uległy zmianie – jedynie na początku dodano 00 i zastosowano zapis w systemie szesnastkowym.

Zobacz – Tablicę znaków w Windows.