Klasa VIII

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

TEMAT: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

 1. REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.
 2. ZASADY BHP W PRACY Z KOMPUTEREM.
 3. BEZPIECZNY INTERNET
 4. PRAWA AUTORSKIE
 5. SYSTEM OCENIANIA

Podczas pracy z komputerem należy dbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, lecz także o bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

Wirusy dołączają się do innych programów i przejmują nad nimi kontrolę. Mogą spowodować zawieszenie systemu operacyjnego, doprowadzić do usunięcia danych, a nawet do fizycznego uszkodzenia komputera. Podobne do nich samoreplikujące się robaki nie potrzebują programu „nosiciela”.

Programy szpiegujące to najczęściej dodatkowe elementy większych programów. Te stosunkowo niewinne są wykorzystywane do wyświetlania niechcianych reklam, a inne mogą służyć do popełniania przestępstw, np. do zbierania informacji na temat haseł dostępowych, co umożliwia hakerom dostęp do kont internetowych lub poufnych danych.

Trojany, które podszywają się pod przydatne lub ciekawe aplikacje, w tle wykonują operacje szkodliwe dla użytkownika, np. infekują system lub umożliwiają intruzom przejęcie kontroli nad komputerem.

 

Praca z HTML – instalacja programu Notepad++

 

Strony napisane w HTMLu przetwarzane są na poziomie użytkownika (przeglądarka), a nie jak np. strony w PHP przetwarzane na serwerze, na którym stoi portal.

 

Podstawowa struktura strony w HTML

<!doctype html>
<html>
   <head>
     <meta charset="UTF-8" />
     <title>Tytuł strony...</title>
   </head>
   <body>
Główna treść dokumentu
   </body>
</html>

 

 

Podstawowe znaczniki w języku HTML:

<br> – nowa linia

<hr> – pozioma linia

<a href> – hiperłącze (odsyłacz)

<b> – pogrubienie tekstu

<i> – pochylenie tekstu

<u> – podkreślenie tekstu

<strike> – przekreślenie tekstu

<sup> – indeks górny

<sub> – indeks dolny

<big> – duża czcionka

<small> – mała czcionka

<center> – wyśrodkowanie elementu

<font size> – wielkość czcionki

<font color> – kolor czcionki

<img src> – wstawianie obrazka

<title> – tytuł strony

<form> – wstawianie formularza

<input> – pole formularza

<table> – wstawianie tabeli

<tr> – wstawianie wiersza tabeli

<td> – wstawianie kolumny tabeli

<ol> – lista numerowana

<ul> – lista wypunktowana

<li> – element listy

W HTMLu można również wstawiać komentarze, które są ignorowane przez przeglądarki internetowe. Komentarz rozpoczyna się znakami <!– a kończy się znakami –>