4.2 – Fraktale w Scratchu i w Pythonie

Temat: Fraktale w Scratchu i w Pythonie

 • Czym jest fraktal?
 • Rysowanie drzew binarnych w Scratchu i w Pythonie

CZYM SĄ FRAKTALE
Fraktale to wymyślone przez matematyków figury geometryczne składające się z mniejszych elementów, które wyglądają tak samo jak cała figura. Ich ciekawe kształty i specyficzne własności sprawiły, że fraktale rozpowszechniły się w grafice komputerowej – przy zastosowaniu stosunkowo prostych programów opartych na rekurencji można szybko stworzyć modele drzew, liści czy płatków śniegu oraz całe krajobrazy.

DRZEWO BINARNE W SCRATCHU I PYTHONIE

Drzewo binarne

 

Skrypt drzewa binarnego w Scratchu

Skrypt drzewa binarnego w Scratchu
Efekt wizualny drzewa binarnego

Skrypt drzewa binarnego w Pythonie

 

from turtle import *
def drzewo (stopień, wielkość):
  if stopień==0:
    stamp()
    return
  width (1*stopień)
  fd(wielkość); lt(30)
  drzewo(stopień-1,wielkość/2)
  rt(60)
  drzewo(stopień-1,wielkość/2)
  lt(30); bk(wielkość)
def RysujDrzewo(stopień):
  pu(); home(); seth(90); bk(240); pd()
  pencolor('brown'); shape('circle');
  fillcolor('blue')
  drzewo(stopień, 240)
RysujDrzewo(5)

DRZEWO BINARNE LOSOWE

DRZEWO BINARNE LOSOWE
DRZEWO BINARNE LOSOWE – zielona flaga
Efekt wizualny drzewa binarnego losowego

 

Skrypt drzewa binarnego losowego w Pythonie

 

from turtle import *
from random import randint
def drzewoLos(n, a, k):
  if n==0:
    stamp()
    return
  width(2*n)
  fd(a); lt(k)
  drzewoLos(n-1,a/2+randint(int(-a/3),int(a/6)), 2*k/randint(1,3))
  rt(2*k)
  drzewoLos(n-1,a/2+randint(int(-a/3),int(a/6)), 2*k/randint(1,3))
  lt(k); bk(a)

def RysujDrzewoLos(stopień):
   pu(); home(); seth(90); bk(240); pd()
   pencolor('brown'); shape('circle'); fillcolor('green')
   drzewoLos(stopień, 240, 30)

RysujDrzewoLos(6)