4.2 Kości zostały rzucone

Temat: Kości zostały rzucone

  • korzystanie z funkcji losowych w arkuszu kalkulacyjnym,
  • przeprowadzenie symulacji procesu o losowym przebiegu.

LOSOWANIE OCZEK

Przeprowadzimy symulację 120 rzutów kostką w Excelu.

W arkuszu kolumny A  – nr rzutu dla B – liczba oczek na kostce, a następnie w oknie wybieramy funkcję LOS.ZAKR, która zwraca (podaje) losową liczbę całkowitą z przedziału pomiędzy wskazanymi wartościami. Granice jakie należy wpisać to oczywiście od 1 do 6.

Skopiuj formułę do kolejnych 120 komórek i obejrzyj wyniki. Są one nietrwałe, co oznacza, że przy każdym przeliczeniu wartości w komórkach arkusz losuje nowe liczby. Przeliczenie następuje, ilekroć wprowadzisz nową wartość do jakiejkolwiek komórki. Można je również wywołać przez naciśnięcie klawisza funkcyjnego F9.

Aby się dowiedzieć, ile razy wylosowane zostały poszczególne wyniki rzutów, zrób statystykę wyników. Kolumnę F nazwij wyniki i uzupełnij ją wszystkimi możliwymi do uzyskania wynikami. W kolumnie G oblicz częstość ich występowania w całym zakresie losowań.

Teraz utwórz histogram – wykres kolumnowy dla statystyki rzutów. Zaznacz tabelę z wynikami i częstością, a potem wybierz Wstawianie → Wstaw wykres kolumnowy.
Niestety, arkusz nie domyśli się, że chcesz narysować tylko kolumny częstości – musisz więc zaznaczyć i usunąć serię Wyniki. Rozkład częstości jest w miarę równomierny. Możesz to sprawdzić przez kilkakrotne przeliczanie arkusza (klawisz F9).

ZADANIE DOMOWE

Przeprowadź symulację 120 rzutów kostką w Excelu dla 2 kostek oraz utwórz wykres kolumnowy dla statystyki rzutów.