Komputery w pracy

Temat: Komputery w pracy

 • zawody w jakich potrzebne są kompetencje informatyczne,
 • prace wykonywane przez informatyków.

KOMPUTER W PRACY

W dzisiejszych czasach trudniej znaleźć zawody, których przedstawiciele nie wykorzystują komputera w swojej pracy, niż te, których przedstawiciele go wykorzystują. Nauczyciel historii używa komputera podczas lekcji, ma dostęp do e-dziennika lub multimedialnych programów edukacyjnych, a gdy przygotowuje się do zajęć, np. wyszukuje w nim informacje czy opracowuje klasówki. Fryzjer nierzadko szuka inspiracji w internecie, korzysta z programów do zarządzania salonem (np. obsługi rezerwacji) czy projektowania lub doboru fryzur. Dyżurny ruchu kolejowego śledzi informacje o przemieszczaniu się pociągów na monitorze i za pomocą systemu komputerowego uruchamia silniki zwrotnic oraz szlabany. Pilot samolotu komunikacyjnego na podstawie planu lotu programuje przed każdym lotem komputer pokładowy (cały lot, włącznie ze startem i lądowaniem, może być wówczas prowadzony przez pilota automatycznego).

 

ZAWÓD INFORMATYK

A jakie profesje kryją się pod hasłem „informatyk”? Zawód informatyka obejmuje dziś wiele aspektów technologicznych i specjalizacji.

 • Administrator baz danych – zarządza pewnym zbiorem danych, archiwizuje dane i odpowiada za prawidłowe działanie systemu; określa uprawnienia użytkowników.
 • Administrator sieci komputerowych – zarządza pracą sieci komputerowej w danej instytucji, dba o jej bezawaryjną pracę, w tym zapewnia dostęp do sieci i ochronę haseł.
 • Grafik komputerowy – czasami tylko korzysta z tabletu do rysowania, ale często programuje w językach skryptowych.
 • Programista – tworzy fragmenty kodu programów, które są wykonywane przez komputery.
 • Programista aplikacji – tworzy program realizujący określone zadania, w tym analizuje założenia projektu technicznego i wymagania funkcjonalne, w razie potrzeby opracowuje algorytmy, testuje poprawność kodu, usuwa błędy, wprowadza udoskonalenia.
 • Projektant gier komputerowych – tworzy scenariusz gry oraz dokumentację projektową dla zespołu realizatorów, ustala kwestie związane z działaniem gotowego produktu, nadzoruje realizację projektu i testy.
 • Serwisant – usuwa usterki techniczne sprzętu komputerowego i związane z programowaniem, potrafi odzyskać dane, usunąć wirusy, konfigurować sieci itp.
 • Tester oprogramowania – sprawdza poprawność działania oprogramowania i raportuje wykryte błędy.
 • Webmaster (czytaj: łebmaster) – tworzy witryny WWW na zamówienie klienta, umieszcza je na serwerze i często nimi administruje, opracowuje materiały tekstowe, fotograficzne, graficzne i dźwiękowe, nierzadko współpracuje z grafikami, specjalistą od zawartości, programistami itd.