Wykreślanie świata

Temat: Wykreślanie świata

  • korzystanie ze źródeł internetowych zawierających dane i wykresy,
  • analizowanie danych i tworzenie wykresów liniowych w arkuszu kalkulacyjnym

Wyszukaj w internecie dane dotyczące poszczególnych krajów. Część informacji znajdziesz w Wikipedii (np. pod hasłem „państwa Europy”). Możesz także skorzystać z pomocy Google (np. wpisz hasło „turystyka Albania rocznie”).

Wpisz lub skopiuj zebrane dane do tabeli arkusza kalkulacyjnego.

WYKRES TEMPERATURY

Stwórz nową tabelę i użyj arkusza, żeby obliczył potrzebne wartości.

  • Wpisz w tabeli odpowiednie formuły, aby obliczyć średnią temperaturę dla wszystkich państw.
  • Zaznacz wszystkie kolumny tabeli i wstaw wykresy liniowe najwyższej, najniższej i średniej temperatury. Dobierz odpowiedni typ wykresu i opisz go tak, aby był czytelny.