Perły Europy

Temat: Perły Europy

  • sprawne wyszukiwanie informacji w internecie,
  • interpretowanie i przetwarzanie wyszukanych informacji.

Znajdź w Wikipedii dane (rysunek flagi, stolica, powierzchnia, liczba ludności oraz języki urzędowe danego kraju) dotyczące państw Unii Europejskiej.
Przedstaw te dane w arkuszu kalkulacyjnym, tak jak pokazano na poniższym przykładzie.

WSKAZÓWKA:

Aby obliczyć gęstość np. dla państwa należy liczbę jego ludności podzielić przez powierzchnię. Wynik wyrażany jest w osobach / kilometr 2.