Moi znajomi

Temat: Moi znajomi

  1. kartotekowa baza danych,
  2. filtrowanie i sortowanie danych w bazie,
  3. zastosowanie formularza do wpisywania danych do bazy.

CZYM JEST KARTOTEKOWA BAZA DANYCH

Kartotekowa baza danych to najprostsza baza – złożona z jednej tabeli zbudowanej z komórek o identycznej strukturze. Tego typu bazy danych wykorzystuje się do tworzenia wszelkiego rodzaju spisów, np. książek lub danych osobowych. Można je utworzyć zarówno w programie zarządzającym bazami danych (np. Access z pakietu Office, Base z pakietów Apache OpenOffice i LibreOffice), jak i w arkuszach kalkulacyjnych czy edytorach tekstów.

Utwórz następującą bazę danych:

FILTROWANIE DANYCH

SORTOWANIE DANYCH

UZUPEŁNIANIE I POPRAWIANIE DANYCH

ĆWICZENIE 1:

Korzystając z arkusza kalkulacyjnego, przygotuj tabelę, w której przeliczysz temperaturę podaną w skali Celsjusza na temperaturę w skali Fahrenheita i Kelvina. Skorzystaj z następujących wzorów:

gdzie: C – stopnie Celsjusza, F – stopnie Fahrenheita, K – kelwiny.

Wpisz do tabeli następujące temperatury w skali Celsjusza: 11; 8,5; 24; 16; –2; –13; 29; 0; 4; 1; 10.

Posortuj wyniki wg skali Celsjusza od największej do najmniejszej.

ĆWICZENIE 2:

Pobierz plik i dokonaj następujących obliczeń – TUTAJ POBIERZ PLIK

  • Oblicz cenę biletu na przejazd pociągiem osobowym.
  • Oblicz cenę biletu na przejazd pociągiem pośpiesznym.
  • Oblicz cenę biletu na przejazd pociągiem ekspresowym.
  • Oblicz cenę biletu na przejazd na trasie 125 km pociągiem pośpiesznym klasy pierwszej, wiedząc, że wymagana jest dopłata w wysokości 30% ceny biletu na pociąg osobowy.
  • Oblicz średnią cenę biletów na poszczególnych trasach.
  • Podsumuj ceny biletów na przejazd poszczególnymi pociągami