Pisz sprawnie i ładnie

Temat: Pisz sprawnie i ładnie

 • sprawne pisanie na komputerze,
 • wyszukiwanie i poprawianie błędów popełnionych w trakcie pisania w edytorze tekstu,
 • stosowanie zasady edycji, formatowania i estetycznego przygotowania tekstu.

Sprawne pisanie

Układ rąk na klawiaturze

Palce lewej ręki należy ułożyć na klawiszach A S D F, palce prawej ręki – na klawiszach H J K L, a kciuki obu rąk – nad spacją.
Po każdym naciśnięciu wybranego klawisza trzeba wracać do opisanego wyżej położenia palców.

Poprawianie błędów w tekście

Po przepisaniu tekstu należy sprawdzić, czy nie powstały w nim błędy. W ich wykryciu pomoże edytor tekstu Word – podkreśli je czerwoną kreską.

Podstawowe zasady edycji tekstu

 • Wyrazy oddziela się pojedynczym odstępem za pomocą klawisza spacji.

 • Znaki interpunkcyjne, takie jak: kropka, przecinek, dwukropek, znak zapytania czy wykrzyknik, pisze się tuż za wyrazem (bez odstępu).

 • Bezpośrednio po znaku interpunkcyjnym, a przed kolejnym wyrazem, wstawia się pojedynczy odstęp.

 • Przed myślnikiem (długa kreska) i po myślniku wstawia się odstęp. Łącznika (krótka kreska) nie oddziela się odstępami.

 • Przed nawiasem otwierającym wstawia się odstęp, ale po nawiasie już się go nie wstawia. Przed nawiasem zamykającym nie powinno być odstępu, natomiast za nawiasem powinien być.

 • Cudzysłów „przykleja się” do pierwszego i ostatniego wyrazu objętego nim wyrażenia czy zwrotu.

 

Zasady

 

POBIERZ TUTAJ…

Często na końcu wiersza pojawiają się jednoliterowe spójniki, takie jak: i, o, w, z. Pozostawienie ich w tym miejscu jest uważane za błąd redakcyjny. Aby przenieść taki spójnik do następnego wiersza (połączyć go z pierwszym wyrazem kolejnego wiersza), nie należy używać klawisza Enter (którym tworzy się akapit), lecz zastosować tzw. twardą spację.

 • Znajdź w swoim tekście jednoliterowy spójnik na końcu wiersza i usuń odstęp występujący za tym spójnikiem.

 • Potem naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+spacja, aby wstawić twardą spację.

Jeśli posiadamy wątpliwości, czy niewidoczne elementy tekstu zostały wprowadzone poprawnie (czy między słowami są dwie spacje, czy jedna, czy właściwie zostały wprowadzone akapity), można je wyświetlić poprzez –  przycisk Pokaż wszystko ¶

Formatowanie tekstu

 • tekst – czcionka
 • wielkość czcionki
 • kolor czcionki

 

ZADANIE

Sformatuj dany tekst wg wskazówek poniżej:

 • podziel tekst na akapity,
 • użyj twardej spacji,

pierwszy akapit – czcionka Times New Roman – 16 – kolor czarny

drugi akapit – czcionka Times New Roman – 12 – kolor czarny

trzeci akapit – czcionka Verdana – 14 – kolor niebieski

czwarty akapit – czcionka Monotype Corsiva – 11 – kolor pomarańczowy

piąty akapit – czcionka Arial Black – 12 – kolor zielony

szósty akapit – Calibri (Tekst podstawowy) – 16 – kolor czerwony

Cały tekst wyjustuj.

Pobierz tutaj

sformatowany_pisz_poprawnie