Wysyłać czy udostępniać

Temat: Wysyłać czy udostępniać

  • wysyłanie wiadomości z załącznikami,
  • wysyłanie wiadomości do wielu osób,
  • udostępniać pliki o dużej objętości za pomocą bezpłatnej usługi WeTransfer.

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI Z ZAŁĄCZNIKAMI

Chcesz udostępnić kilka fotografii. Jednym z możliwych rozwiązań w takiej sytuacji jest wysłanie wiadomości e-mail z załączonymi zdjęciami. Jak to zrobić?

  • po zalogowaniu wybieramy outlook
  • wybieramy nowe – wiadomość:

  • aby dodać załącznik klikamy dołącz

  • wybieramy określony obraz, który znajduje się na naszym komputerze

  • teraz dodajemy adres naszego odbiorcy

I wiadomość gotowa.

Teraz wystarczy ją wysłać.

Co oznacza DW i UDW?

DW – To rozwiązanie należy zastosować wtedy, gdy chce się wysłać e-mail do faktycznych, głównych adresatów oraz jego kopię do wiadomości innych osób. Aby to zrobić, należy wybrać co najmniej jednego odbiorcę głównego, a następnie kliknąć DW  i w polu DW  umieścić pozostałych odbiorców.

UDW – W tym przypadku wskazuje się osoby, których adresy będą widoczne oraz osoby, których adresy będą utajnione. O tym, że istnieje jakiś odbiorca UDW, wie tylko on i nadawca. Aby wysłać taką wiadomość, należy wybrać co najmniej jednego odbiorcę głównego, a następnie kliknąć UDW i w polu UDW umieścić pozostałych odbiorców.

Czyli:

Wielu adresatów z odbiorcą głównym i odbiorcą DW (do wiadomości)

Wielu adresatów z odbiorcą głównym i odbiorcą UDW (ukryte do wiadomości)

UDOSTĘPNIANIE I PRZESYŁANIE DUŻYCH PLIKÓW

Serwery obsługujące pocztę elektroniczną stosują pewne ograniczenia dotyczące załączników do wiadomości e-mail – zarówno jeśli chodzi o łączną objętość załączników, jak i liczbę załączonych plików. Nawet jeśli usługodawca daje dużą swobodę co do ogólnej objętości i liczby załączanych plików, może się okazać, że usługodawca odbiorcy znacznie ogranicza tę możliwość. Oczywiście, możesz wysłać do odbiorcy serię wiadomości, do których będziesz dołączać kolejne załączniki, ale nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ powoduje ono przeładowanie skrzynki odbiorczej adresata oraz spowolnienie przepływu danych przez sieć. Co w takim razie można zrobić? W internecie istnieje wiele serwerów umożliwiających przesyłanie dużej liczby plików o dużej objętości, a wśród nich WeTransfer.

 

ZADANIE DOMOWE

Napisz wiadomość na adres: karrac.783@edu.erzeszow.pl

Temat: Zadanie domowe

Załącznik: dowolny obraz

Nie zapomnij się podpisać 🙂