Poznaj Europę

TEMAT: Poznaj Europę

  • sprawne wyszukiwanie informacji w internecie,
  • interpretowanie i przetwarzanie wyszukanych informacji,
  • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przedstawienia informacji.

ZADANIA

  1. Skorzystaj z zasobów internetu i sprawdź, jaka będzie w tym tygodniu temperatura w wybranych stolicach europejskich. Dane przedstaw w tabeli arkusza kalkulacyjnego. Sporządź wykres liniowy zmian temperatury w tych miastach w zależności od dnia tygodnia.Przykładowa tabela:
  2. Znajdź w internecie informacje dotyczące średniej temperatury w dzień we wszystkich miesiącach roku w Portugalii i we Włoszech. Wpisz te dane do arkusza i utwórz wykresy liniowe temperatury.
  3. Na stronie Wikipedii (pod adresem pl.wikipedia.org) wpisz hasło „rekordy klimatyczne”. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekordów temperatury, opadów i innych zjawisk pogodowych wyznaczonych na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych.
    Wynotuj z tej strony rekordy klimatyczne dotyczące krajów europejskich i przedstaw je na kilku slajdach prezentacji.