3.5 Dużo danych

Temat: Dużo danych

  1. przeglądanie i analizowanie w arkuszu dużych zestawów danych,
  2. korzystanie z niektórych funkcji statystycznych,
  3. uczestniczenie w projektach przetwarzania rozproszonego.

FUNKCJE STATYSTYCZNE

Za pomocą Excela możesz obliczyć średnią arytmetyczną masy ciała i długości niemowląt.

Kliknij przycisk fx i w oknie Wstawianie funkcji wybierz kategorię funkcji Statystyczne, a w niej funkcję ŚREDNIA. Na koniec zaznacz odpowiedni zakres danych. Do przydatnych funkcji statystycznych należą też MIN, MAX i MEDIANA, które służą do znajdowania odpowiednio: najmniejszej, największej i środkowej wartości z danych. Zastosuj je w arkuszu.

W przypadku średniej, minimum i maksimum funkcję można również wybrać z listy Σ Autosumowanie.
Excel błyskawicznie oblicza wartości i podaje wyniki.

KORELACJA I LINIA TRENDU

Zauważmy, że zazwyczaj przy małej wadze niemowlęcia odpowiada niewielka długość. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z prawidłowością? Arkusz pozwala to sprawdzić. W tym celu sporządzimy wykres zależności między masą ciała a długością.

  • Zaznaczamy wszystkie wartości masy ciała i długości, a potem wybieramy opcję wstawiania wykresu XY (Punktowy) i wybieramy punkty danych.
  • Wykres przeniesiemy do nowego arkusza, inaczej będzie mało czytelny – klikamy na wykres i z podręcznego menu wybieramy opcję Przenieś wykres….
  • Na wykresie powstała chmura punktów. Ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe – wraz z masą ciała rośnie również długość. Nie jest to zależność ścisła, ponieważ punkty nie układają się na jednej linii. Taką „rozmytą” zależność nazywa się korelacją. Na wykresie widać, że masa ciała i długość niemowląt są skorelowane.
  • Wykonajmy, aby w arkuszu została wyznaczona linia trendu. Jest to prosta przechodząca najbliżej wszystkich wykreślonych danych, która ilustruje związek między analizowanymi danymi. Klikamy kartę Narzędzia wykresów (wyświetlaną na wstążce podczas pracy nad wykresem) i na karcie Projektowanie wybieramy opcję Dodaj element wykresu → Linia trendu → Liniowa.

 

 

POBIERZ PLIK TUTAJ