Orzeł czy reszka?

TEMAT: Orzeł czy reszka?

  • korzystanie z funkcji losujących w arkuszu kalkulacyjnym,
  • przeprowadzenie symulacji prostego doświadczenia z użyciem funkcji losującej,
  • trafne ocenianie wyniku prostego doświadczenia losowego,
  • wykonywanie wykresu wyników doświadczenia.

JAK LOSOWAĆ W ARKUSZU

Do losowania służy matematyczna funkcja LOS.ZAKR, która losuje liczby całkowite z podanego zakresu. Jeżeli umówimy się, że 1 będzie oznaczać orła, a 0 – reszkę, do losowania wystarczy wpisać jako liczby graniczne 0 oraz 1 i tylko takie wyniki będziemy wówczas otrzymywać.

  1. Wypełnij pierwszą kolumnę numerami rzutów.
  2. Kliknij komórkę przeznaczoną na wynik pierwszego losowania i wywołaj funkcję LOS.ZAKR (0,1) – możesz skorzystać z kreatora lub
  3. Po otrzymaniu pierwszego wyniku skopiuj go do wszystkich komórek obszaru przeznaczonego na wyniki losowań w tabeli. Losowanie gotowe!

Taką symulację możesz przeprowadzić wielokrotnie. Jeżeli naciśniesz klawisz F9, oznaczający przeliczanie wyników w arkuszu, program przeprowadzi losowanie jeszcze raz – wyniki w tabeli się zmienią!

OBEJRZYJ WYNIKI

Wywołaj funkcję LICZ.JEŻELI. Jako jej zakres podaj cały obszar wyników losowania, w pole kryterium wpisz liczbę 1 i oblicz wylosowaną liczbę orłów (jedynek). W ten sam sposób wyznacz liczbę reszek (zer).

Sporządź wykres kolumnowy dla obliczonych wyników.

ZADANIE:

Rzucaj kostką czworościenną, której ścianki są ponumerowane od 1 do 4. Po każdym rzucie odczytaj liczbę ze ścianki, na którą kostka upadła. Wykonaj tabelę losowań i wykres dla takiej kostki