Liczenie jabłek

Temat: Liczenie jabłek

  • analizowanie działania projektu – udoskonalanie projektu,
  • uruchamianie pomiaru czasu w projekcie,
  • opisywanie projektu.

Poprawianie projektu:

  1. Po ponownym uruchomieniu gry zerujemy licznik.
  2. Zmieniamy wielkość jabłek.
  3. Losowe miejsce dla Żuka gdy zbierze ostatnie jabłko

Doskonalenie projektu:

  1. Zbieranie jabłek powinno odbywać się we właściwej kolejności: od jabłka oznaczonego liczbą 1 do jabłka z największą liczbą.
  2. Warto zadbać o to, żeby czas gry był mierzony.
  3. Na zakończenie gry powinny pojawić się gratulacje.

 

INSTRUKCJA

Usuwamy duszka i wybieramy Beelte – nazywamy żuczek

Nadajemy ruchy żuczkowi – przykład w prawo (dla wszystkich kierunków)

Dodajemy duszka JABŁKO i odpowiednio numerujemy:

Dodajemy odpowiedni skrypt, dzięki któremu nasz Żuk będzie zjadał jabłka w odpowiedniej kolejności.

Dla 1 jabłka
Dla 3 jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec modyfikujemy skrypt zielonej flagi dla ŻUKA

OPISYWANIE I PUBLIKOWANIE PROJEKTU