Zbieranie jabłek

Temat: Zbieranie jabłek

  • sterowanie ruchem duszka,
  • wykorzystywanie zmiennych do liczenia punktów.

NOWY DUSZEK I SKRYPTY STERUJĄCE JEGO RUCHEM

Usuwamy duszka i wybieramy Beelte – nazywamy żuczek

Nadajemy ruch żuczkowi w prawo

Nadajemy ruch żuczkowi w prawo

Tworzymy dodatkowe ruchy:

  • w lewo
  • w górę
  • w dół

 

PROJEKT GRY – ZBIERANIE JABŁEK

  • do sceny dodajemy tło z drzewem – Tree
  • dodajemy kolejnego duszka – jabłko – apple
  • zmniejszamy odpowiednio żuczka i jabłko

Tworzenie skryptu dla jabłka tak, żeby znikało zawsze, gdy dotknie go żuk.

Dodajemy zmienną Jabłka

 

POWIELAMY DUSZKA – JABŁKO – zaczynamy – zabawę – grę.