Czy komputer zgadnie liczbę?

Temat: Czy komputer zgadnie liczbę?

  • wykonanie skryptu w Scratch zgadującego liczbę podaną przez gracza
  • dodawanie zmiennych i przypisywanie im określonych wartości

Zabawa w zgadywanie liczby.

Przypomnij sobie projekt ze zgadywaniem liczby:

“Jedna osoba wybiera liczbę całkowitą, np. z zakresu od 1 do 100. Zadaniem drugiej jest odgadnięcie tej liczby w jak najmniejszej liczbie prób. Pierwsza osoba może odpowiedzieć tylko słowami: „za mała”, „za duża”, „trafiona”. Zagraj w tę grę i opracuj strategię zgadywania. Albo jeszcze lepiej – naucz grać w tę grę komputer!”

PIERWSZE KROKI – PLANOWANIE GRY

Ustalamy zmienne min, max, liczba gracza, ilość prób oraz liczbę zgadywaną.

Układamy odpowiednio skrypt:

Kolejny skrypt przedstawia automatyczne wyszukanie liczby podanej przez gracza w jak najmniejszej liczbie ruchów.

Nowy kafelek – podłoga

Kafelek informuje nas o zaokrągleniu liczby w dół.

Czyli:

7/4 = 1,75

Skrypt automatycznie porównuje czy liczba jest za mała czy za duża – bez ingerencji gracza.