Czy znasz tabliczkę mnożenia?

Temat: Czy znasz tabliczkę mnożenia?

  • tworzenie w Scratchu testu sprawdzającego znajomość tabliczki mnożenia.

PIERWSZE KROKI – PLANOWANIE TESTU

Test ma się składać z 10 pytań. Komputer powinien podać również liczbę poprawnych odpowiedzi. Plan jest następujący: komputer zadaje pytanie: Ile wynosi iloczyn?, podaje dwie liczby i czeka na wpisanie odpowiedzi. Po otrzymaniu odpowiedzi sprawdza jej poprawność. Jeśli jest poprawna, wypisuje komunikat: Bardzo dobrze!, a w razie błędnej odpowiedzi – Oj, nie udało się. Potem przechodzi do następnego pytania. Na koniec podaje liczbę poprawnych odpowiedzi.