Multimedialny komiks

Temat: Multimedialny komiks

  1. przygotowanie komiksu w środowisku Scratch,
  2. wykorzystanie komunikatów nadawanych przez duszki.

  • Przygotuj scenę – znajdź w bibliotece Scratcha obrazek przedstawiający las.
  • Przygotuj dwa duszki: dziewczynkę i wilka.
  • Wczytaj odpowiednie pliki, aby utworzyć nowe duszki

POBIERZ WILKA

POBIERZ KAPTURKA

Zwykle bezpośrednio po wgraniu plików duszki są zbyt duże. Aby zmniejszyć obrazek, wybierz narzędzie do zmniejszania duszków z paska menu. Gdy kursor zmieni kształt na strzałki, klikaj obrazek, aż uzyska odpowiedni rozmiar.

Dodawanie duszka

BUDOWANIE SKRYPTU

Dialog wilka – jego skrypt

Dialog Kapturka – skrypt