Czy komputer umie mnożyć?

Temat: Czy komputer zna tabliczkę mnożenia?

  • algorytm mnożenia dwóch liczb w Scratch,
  • tworzenie w Scratchu nowych bloków z obliczeniami.

OPERATORY MATEMATYCZNE

W grupie Wyrażenia oprócz bloków porównań, losowania czy łączenia wyrażeń znajdziesz również operatory matematyczne – bloki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

 

Wstawianie bloku połącz – ćwiczenie:

PIERWSZE KROKI – NOWY BLOK

  • Wybierz grupę Moje Bloki, nazwij nowy blok mnożenie i dodaj dwa parametry liczbowe: liczba1 i liczba2.

Budowa skryptu mnożenia

Mnożenie – czynność potarzana 5x z wybraną przez nas liczbą oraz losowaną