2.3 Pisz i powtarzaj

Temat: Pisz i powtarzaj

  • wypisywanie tekstu na ekranie,
  • prowadzenie dialogu z użytkownikiem

Wypisywanie za pomocą print

Narysuj:

Wczytywanie danych

Wczytywanie danych realizuje się za pomocą funkcji input(), której parametrem może być tekst.

Po wywołaniu program czeka na odpowiedź użytkownika .

ZADANIE DOMOWE