Astronomia z komputerem

Temat: Astronomia z komputerem

  • korzystanie z komputerowego planetarium,
  • posługiwanie się programem Google Earth,
  • szukanie w internecie zdjęć różnych ciał niebieskich.

ZADANIE

  • Otwórz program Google Earth i wybierz planetę Mars. Obejrzyj zdjęcia satelitarne różnych formacji. Zbierz informacje o warunkach panujących na powierzchni tej planety. Sporządź notatkę w edytorze tekstu i dodaj do niej wybrane zdjęcie Marsa.
  • Ile jest planet w Układzie Słonecznym – osiem czy dziewięć? Poszukaj odpowiedzi w portalach astronomicznych.
Skip to content