Matematyka z komputerem

Temat: Matematyka z komputerem

  • stosowanie prostych formuł wpisywanych samodzielnie i w postaci gotowych funkcji,
  • kopiowanie formuł.

 

OBLICZENIA W ARKUSZU

Formuła to wzór umieszczony w komórce arkusza, przeznaczony do wykonywania obliczeń. Zawsze zaczyna się ją od znaku równości. Dalej może się znajdować:

  • wzór zapisany za pomocą liczb i (lub) adresów komórek oraz operatorów matematycznych, np. +, –, * (mnożenie), / (dzielenie);
  • nazwa funkcji (np. Średnia) oraz nawias z argumentami funkcji, tj. liczbami, adresami komórek lub zakresem komórek.

 

KWADRAT MAGICZNY

Magiczny, czyli jaki? Wyobraź sobie tabelę składającą się z równej liczby kolumn i wierszy, w której umieszczono kolejno liczby 1, 2, 3 i tak dalej, wypełniając wszystkie komórki. Liczby zostały wpisane w taki sposób, że w każdym wierszu, w każdej kolumnie i po każdej przekątnej suma liczb jest taka sama i wynosi 15. To właśnie kwadrat magiczny.

 

 

Zadanie:

Przepisz do excela i uzupełnij odpowiednimi formułami

Skip to content