A ty rośniesz…

Temat: A ty rośniesz…

  • formatowanie zestawienia tworzonego w arkuszu,
  • tworzenie wykresu kolumnowego z legendą,
  • obliczanie średniej arytmetycznej za pomocą funkcji.

Tworzymy tabelkę:

Uzupełniamy ją.

Wstawiamy wykres:

  • zaznacz całą tabelę z danymi – wraz z nagłówkami kolumn.
  • Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy kliknij przycisk Wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy i wybierz typ wykresu Kolumnowy grupowany 2D.
  • Zmień tytuł wykresu – kliknij tytuł, wstaw kursor i popraw tekst.

 

ŚREDNIA WZROSTU

Pozostało obliczenie średniego wzrostu.

Średni wzrost grupy uczniów jest średnią arytmetyczną. To suma wzrostu wszystkich uczniów podzielona przez ich liczbę. Nie musisz wpisywać wzoru – skorzystaj z odpowiedniej funkcji, umożliwiającej wykonywanie automatycznych obliczeń.

 

Skip to content