Powtórzenie wiadomości z excela

Temat: Powtórzenie wiadomości z excela

Zadanie 1.

Przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelę poświęconą figurom geometrycznym. Możesz wzorować się na poniższym
przykładzie.

Zadanie 2.

Wyszukaj w internecie informacje o największych jeziorach Europy (takich, których powierzchnia przekracza 1000 km2),
a następnie wykonaj poniższe polecenia.

  1. Przygotuj w arkuszu kalkulacyjnym zestawienie, w którym uwzględnisz nazwy jezior, kraj, w którym leżą, ich powierzchnię i maksymalną głębokość.
  2. Sformatuj czytelnie tabelę z danymi.
  3. Wykonaj wykresy (słupkowe lub kolumnowe) zawierające nazwy jezior i obrazujące:
    powierzchnię jezior,
    głębokość jezior.
  4. Sformatuj wykresy, nadaj im odpowiednie tytuły.
  5. Sprawdź, czy wykresy zmieniają wygląd, gdy sortujesz tabele zawierające dane.
Skip to content