Liczby w komórkach

Temat: Liczby w komórkach

  • zbieranie i przechowywanie danych z pomiarów,
  • wpisywanie danych w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Dokonywanie pomiarów:

Znajdź w domu 15 książek i zmierz ich długość. Wymiary wprowadź do programu EXCEL.

Po jego uruchomieniu uzupełnij tabelkę w następujący sposób:

Zapisz plik na pulpicie w swoim komputerze.

 

 

Skip to content