Powtórzenie wiadomości

Temat: Podsumowanie

   

Czym są serie danych?

Serie danych to ciągi liczb związanych pewną zasadą. Zazwyczaj można je jednoznacznie opisać poprzez podanie reguły ich konstruowania – np. dopisuje się do kolejnych wyrazów tę samą liczbę (kilometr 1, kilometr 2, kilometr 3…) albo mnoży kolejne wyrazy przez wybraną liczbę (=B1*2, = B2*2, = B3*2…).

Na czym polega sortowanie i filtrowanie danych?

Sortowanie to porządkowanie danych w jednej lub kilku kolumnach rosnąco lub malejąco według tekstu, wartości liczbowych albo dat i godzin. Filtrowanie to sposób wyszukiwania w podzbiorze danych znajdujących się w zakresie komórek lub w kolumnie tabeli. Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium – pozostałe wiersze są ukrywane. Sortowanie i filtrowanie można wykonywać równocześnie.

Jak losować w arkuszu?

Do losowania służy matematyczna funkcja LOS.ZAKR, która losuje liczby całkowite z podanego zakresu. Oczywiście komputer udaje losowanie – w rzeczywistości oblicza wynik. Taką symulację można przeprowadzić wielokrotnie – po naciśnięciu klawisza F9 wyniki w tabeli się zmienią.

Zadania do wykonania

 

Ćwiczenie podsumowujące

Skip to content