Sprawdź słówko

Temat: Sprawdź słówko

 • zamienianie tekstu na mowę,
 • korzystanie z tłumacza,
 • zduplikowanie duszka

PLANOWANIE PRACY

 • Wybór z biblioteki Scratcha duszków, które zostaną wykorzystane w projekcie (jeśli przygotowujesz słownik języka angielskiego, masz ułatwione zadanie – duszki noszą angielskie nazwy).
 • Przygotowanie alfabetycznej listy słówek w dwóch językach.
lista słówek

 

 • Utworzenie projektu w środowisku Scratch.
 • Prezentacja projektu na lekcji.

NARRATOR

Zacznij budować skrypt zielonej flagi dla narratora – wstaw blok kiedy kliknięto zieloną flagę, dodaj dwa bloki powiedz (…) przez (…) sekund i wpisz odpowiednie teksty. Podzielisz w ten sposób tekst na dwa krótsze fragmenty, które łatwiej przeczytać.

 

Narrator ma odczytywać wyświetlany w dymku tekst. Jest to możliwe dzięki syntezie mowy, czyli zamianie tekstu na mowę.

 • Dodaj do menu grup bloków rozszerzenie Tekst na Mowę. Trzy nowe bloki umożliwiają odpowiednio: odczytywanie wpisanego tekstu, wybór głosu i wybór języka
 • Dokończ skrypt zielonej flagi dla narratora – dodaj blok ustawiający odpowiedni język, blok z głosem, który najbardziej ci się podoba, dwa bloki Powiedz (…) z odpowiednimi tekstami oraz blok zatrzymujący działanie skryptu.

PIERWSZE SŁOWO

Na scenie oprócz narratora powinny się pojawić duszki – graficzne reprezentacje słów. Po kliknięciu duszka ma być wyświetlane i czytane tłumaczenie jego nazwy w wybranym języku. Tę czynność można w Scratchu zautomatyzować – wystarczy dodać do menu grup bloków rozszerzenie Tłumacz.

 • Wstaw obrazek przedstawiający wybrane słowo, np. jabłko. Zmień jego nazwę oraz położenie. Tym razem umieść duszka w lewym górnym rogu sceny.
 • Duszek ma reagować na kliknięcie – przeciągnij z grupy Zdarzenia blok kiedy ten duszek kliknięty.
 • Wyświetl nazwę duszka w języku obcym – wstaw blok powiedz (…) przez (…) sekund, a następnie dodaj rozszerzenie Tłumacz. Wybierz w grupie Tłumacz blok tłumacz (…) na (…) i umieść go w polu tekstowym bloku powiedz. Uzupełnij odpowiednio pole edycji i w razie potrzeby wybierz właściwy język z listy.
 • A teraz odczytaj nazwę duszka w języku obcym – wstaw blok Powiedz (…), uzupełnij pole edycji blokiem tłumacz (…) na (…) z odpowiednio wypełnionym polem edycji.
 • Dodaj blok zatrzymujący skrypt i przetestuj działanie projektu.
dodawanie rozszerzenia – tłumacz

 

Dodawanie kolejnych duszków z listy przygotowanej wcześniej.

Przykład dodawanie duszków
Skip to content