Utrwalenie wiadomości

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Co to jest rekurencja?

Rekurencja albo rekursja to tworzenie pętli (powtórzeń) w procedurze (nowym bloku) przez wywołanie tej procedury wewnątrz jej definicji. Zazwyczaj konstrukcja rekurencyjna składa się z trzech części:
warunku zakończenia działania, właściwych kroków do wykonania i wywołania rekurencyjnego.

 

Problem wież Hanoi?

Rozwiązanie tego problemu polega na przenoszeniu krążków pomiędzy trzema słupkami. Na początku na pierwszym z nich jest wieża składająca się n krążków ułożonych od największego (na spodzie) do najmniejszego (na wierzchu). Na końcu taka wieża krążków powinna się znaleźć na ostatnim słupku. Przenoszenie krążków następuje według prostych zasad: wolno przenosić po jednym krążku, nie wolno kłaść większego krążka na mniejszym. Sposób przenoszenia krążków, czyli algorytm problemu wież Hanoi, najłatwiej opisuje się z wykorzystaniem rekurencji.

Co to jest algorytm?

Algorytm to sposób rozwiązania problemu opisany krok po kroku. Opis ten powinien być dokładny i nie pozostawiać żadnych wątpliwości, co i jak trzeba zrobić oraz w jakiej kolejności.
Jak można obliczyć NWD (największy wspólny dzielnik)?
Można to zrobić np. za pomocą algorytmu Euklidesa.

  1. Wybieramy dwie liczby naturalne.
  2. Powtarzamy w pętli następujące czynności, aż liczby będą równe:
    • badamy, która z dwóch liczb jest większa;
    • odejmujemy od niej mniejszą liczbę i zastępujemy większą przez różnicę otrzymaną z działania.
  3. Gdy po wykonaniu pętli liczby będą sobie równe, podajemy wynik – jedną z liczb.

Programowanie – jakiego języka warto się uczyć?

Obecnie wśród programistów jest kilka popularnych języków programowania. Naszym kryterium wyboru jest możliwość korzystania z danego języka na egzaminie maturalnym.
Obecnie są to C, Java i Python.
Warto jednak pamiętać, że dobre opanowanie dowolnego języka programowania bardzo ułatwia szybkie przyswojenie kolejnego.

Sortowanie – algorytm porządkowania?

Algorytm ten polega na sortowaniu elementów.

Sortowanie bąbelkowe jest jednym z najprostszych w implementacji algorytmów porządkujących dane.

Algorytm sortowania bąbelkowego polega na porównywaniu par elementów leżących obok siebie i, jeśli jest to potrzebne, zmienianiu ich kolejności. Czyli w pierwszym przebiegu porównujemy (i ewentualnie zamieniamy):

Element pierwszy i drugi
Element drugi i trzeci

Element (n-1)-wszy i n-ty

Każdy element jest tak długo przesuwany w ciągu, aż napotkany zostanie element większy od niego, wtedy w następnych krokach przesuwany jest ten większy element.

Skip to content