Gra w życie

Temat: Gra w życie

  • reguły Gry w życie,
  • przebieg symulacji procesu dla różnych ustawień początkowych

REGUŁY GRY W ŻYCIE

Czy da się przewidzieć, jak będzie się rozwijało życie na naszej planecie? Problem ten roztrząsało wielu filozofów, myślicieli i naukowców. Pod koniec lat 60. XX w. zainteresował on też brytyjskiego matematyka Johna Conwaya (czytaj: dżona konłeja), który ostatecznie w 1970 r. stworzył Grę w życie – symulator narodzin, życia i śmierci populacji.
Gra w życie to gra specyficzna, bo bez graczy; po wprowadzeniu danych wejściowych nie ingeruje się w jej przebieg. Ma ona charakter deterministyczny – stan populacji zależy wyłącznie od parametrów początkowych i wartości poprzednich oraz ustalonych reguł.
Planetę – złożoną z kwadracików tworzących dwuwymiarową siatkę – zamieszkują czerwone komórki. Białe kwadraciki to miejsca puste, które zostały zwolnione po śmierci komórki żywej lub nigdy nie były zajęte.

Status wszystkich komórek zmienia się w określonych jednostkach czasu dokładnie w tym samym momencie. Stan w danej jednostce czasu determinuje sytuację w kolejnej jednostce czasu.
Status komórki zależy od liczby jej żywych sąsiadów bezpośrednio przylegających do niej ścianami lub rogami.
Komórka pusta ożywa, gdy zostanie otoczona przez trzech żywych sąsiadów (niebieskie komórki), np.:

Reguły Gry w życie – komórka ożywa

 

Komórka żywa pozostaje przy życiu, gdy ma dwóch lub trzech sąsiadów, np.:

Reguły Gry w życie – komórka pozostaje przy życiu

 

CO POWSTANIE Z KRZYŻYKA??

Symulator Gry w Życie – kliknij tutaj

 

Zadania – sprawdź:

 
Skip to content