Zrób porządek

Temat: Zrób porządek

  • porządkowanie elementów zbioru przez prosty wybór i zliczanie,
  • wykorzystywanie listy.

Porządkowanie przez prosty wybór polega na przeglądaniu kolejnych elementów zbioru i wyszukaniu minimum. Należy zamienić miejscami znalezione minimum z wartością, która znajduje się na pierwszej pozycji, a następnie powtórzyć wyszukiwanie minimum i zamianę kolejno dla wszystkich elementów zbioru. Otrzymuje się w ten sposób zbiór uporządkowany rosnąco.

Z kolei porządkowanie przez zliczanie polega na przeglądaniu kolejnych elementów zbioru, zliczaniu ich wystąpień oraz zapisywaniu na przygotowanej do tego celu liście. Na koniec należy wypisać liczby w sposób uporządkowany, według określonego porządku.

CZYM JEST LISTA?

Wyobraź sobie, że masz określić liczbę pewnych cyfr w danym zbiorze. Wszystkich cyfr jest 10, aby je zliczyć, potrzeba zatem aż 10 zmiennych. Jak możesz ułatwić sobie to zadanie? Skorzystaj ze zmiennej typu lista.

Oto przykład deklaracji listy.
abc = [7, 2, 5, 4]
Każdy element listy ma swój numer (indeks). Można więc się odwoływać do tych elementów. W tej czteroelementowej liście indeksy zmieniają się w zakresie od 0 do 3.
print(abc[0])    wypisze    7
print(abc[1])    wypisze    2
print(abc[2])    wypisze    5
print(abc[3])    wypisze    4
A teraz zobacz, w jaki sposób posortować rosnąco poniższy zbiór liczb całkowitych.
3, 4, 6, 2, 2, 6, 6, 2, 3, 0, 9, 8, 7, 6, 7

 

FUNKCJE ZWIĄZANE Z LISTAMI

Z listami są związane funkcje (metody) ułatwiające ich wykorzystanie, np. metoda append pozwala dodać do końca listy pojedynczy element, a funkcja len – wypisać długość listy (liczbę jej elementów). Aby wywołać metodę, trzeba napisać nazwę listy, kropkę i nazwę metody.
Przeanalizujmy kolejne operacje związane z listą abc:

  • utworzenie listy i nadanie jej wartości,
  • wypisanie listy i jej elementów,
  • wypisanie długości listy za pomocą funkcji len,
  • dodanie do listy jednej liczby za pomocą metody append,
  • ponowne wypisanie długości listy.

 

Skip to content