Pisz i powtarzaj

Temat: Pisz i powtarzaj

 1. napisanie pierwszego programu w języku Python,
 2. wypisywanie na ekranie tekstu,
 3. stosowanie iteracji.

PYTHON – CO TO TAKIEGO?

Python to język programowania wysokiego poziomu, czyli taki, którego składnia i kod są zrozumiałe przede wszystkim dla człowieka. Korzystają z niego zarówno początkujący programiści, jak i osoby zawodowo zajmujące się programowaniem. Język Python jest powszechnie wykorzystywany w edukacji i systemach informatycznych.

Instalacja środowiska PYTHON

Pobieramy program ze strony: https://www.python.org/
dział download i wybieramy odpowiedni system operacyjny

INSTALACJA

 

 

URUCHOMIENIE PROGRAMU

Klikamy start (ikona windowsa), a następnie:

Po kliknięciu pokaże się nam okno i z paska menu File wybieramy New File

Pokaże się nam nowe okno.
Powinniśmy mieć takie dwa okna:

Teraz możemy przystąpić do pisania swojego pierwszego programu w Pythonie. Piszemy następujący wiersz programu: print (“Witaj wielki świecie”). Polecenie print wyświetla na ekranie tekst zapisany jako jego parametr (zawarty w cudzysłowie lub apostrofach).

Teraz klikamy F5 – pojawia się okno:
Dajemy OK i zapisujemy tam gdzie chcemy mieć zachować plik.
W oknie Shell pojawi się efekt naszej pracy…

POWTARZANIE PYTHONIE

Aby powtórzyć kilka razy tę samą instrukcję, należy wykorzystać pętlę for.

for i in range(4):
  print ("Witaj wielki świecie")

 

Efekt:

Aby sprawdzić działanie pętli for dla różnych parametrów funkcji range oraz różnych nazw zmiennych. Zwyczajowo stosuje się literę i, ale można też nadawać zmiennej inne nazwy.

for i in range(4):
  print ("Witaj wielki świecie")

for i in range(4):
  print (i)

 

efekt:

Funkcja range generuje indeksy dla pętli for. Najczęściej ma jeden parametr, ale może mieć dwa lub trzy. Na przykład:

 • range(2) → 0, 1
 • range(5) → 0, 1, 2, 3, 4
 • range(1, 4) → 1, 2, 3
 • range(2, 5) → 2, 3, 4
 • range(0, 10, 2) → 0, 2, 4, 6, 8
 • range(1, 10, 2) → 1, 3, 5, 7, 9

Zauważ, że po uruchomieniu programu każda litera p pojawiła się w nowym wierszu – tak działa polecenie print.

Co zrobić, aby litery p były wypisane w jednym wierszu, jedna za drugą, bez przerw?

Wystarczy dopisać po przecinku drugi parametr, który spowoduje, że kursor cały czas pozostanie w tej samej linii: print(“p”, end = “”).
 

Rysowanie szlaczka z liter

#komentarz - rysowanie szlaczka z liter xyz
for i in range(4):
  print ("xyz", end="")

 

Efekt:

Instrukcja print("") – powoduje ona przejście kursora do następnego wiersza.

#komentarz - rysowanie szlaczka z liter xyz
for i in range(4):
  print ("xyz", end="")
print ("")
print (4* "xyz")

 

Efekt:

ZADANIE:
Napisz nowy program wypisujący dziewięć znaków @ w sześciu wierszach. Wypisanie powtarzających się dziewięciu znaków łatwiej zrealizować za pomocą mnożenia napisów, przy czym do wypisania kolejnych wierszy znaków najlepiej użyć polecenia print().
 

Efekt:

Rozwiązanie zadania
for i in range (6):
  print (9*"@")

 

ZADANIE:

Wypisz znaki @ tak, aby został zbudowany taki trójkąt, jak poniżej.

Rozwiązanie zadania

ROZWIĄZANIE JEST W KSIĄŻCE – 2 sposoby!!

 

ZADANIE DOMOWE

Napisz w Pythonie trzy programy wypisujące znaki @:

Skip to content