Czy potrafisz szybko pisać?

Temat: Czy potrafisz szybko pisać?

  1. układanie prawidłowo dłoni na klawiaturze,
  2. używanie najważniejszych klawiszy,
  3. nauka szybkiego pisania.

JAK NAUCZYĆ SIĘ SZYBKO PISAĆ

Zacznij od zapamiętania układu klawiatury.

Oprócz liter i znaków musisz też zapamiętać układ liter na klawiaturze oraz położenie klawiszy specjalnych. Ważne są przede wszystkim te, których często używa się podczas szybkiego pisania:

  • Spacja – wstawianie odstępu;
  • Enter – przejście do nowego wiersza (koniec akapitu);
  • Shift – pisanie wielkich liter;
  • Backspace – usuwanie znaku stojącego przed kursorem (klawisz zazwyczaj nieco dłuższy niż inne, znajdujący się nad klawiszem Enter);
  • Delete (Del) – usuwanie znaku stojącego za kursorem;
  • Alt (prawy) – pisanie polskich liter.

JAK POPRAWIĆ BŁĘDY

Pisz szybko, nie przejmuj się tym, że popełniasz błędy. Edytor ma przecież wbudowany słownik i sprawdza pisownię. Jeśli zrobisz błąd, to wyraz zostanie podkreślony na czerwono. W dodatku poprawianie jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy podkreślony wyraz, a edytor zazwyczaj zaproponuje, jak go poprawić.

POĆWICZ SAM i SPRAWDŹ SIĘ

Skip to content