Algorytmy i schematy

Temat: Algorytmy i schematy

  1. Co oznacza pojęcie algorytmu i schematu blokowego,
  2. Sposoby obliczania największego wspólnego dzielnika (NWD).

Algorytm opisuje sposób rozwiązania problemu krok po kroku. Opis ten powinien być dokładny i nie pozostawiać wątpliwości, co, jak i w jakiej kolejności trzeba zrobić.

Schemat blokowy – narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone wektorami zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.

Przykład – pole kwadratu:

Oznaczenia:

 

Secured By miniOrange